Ако не говорим за тях и за направеното от тях, ако от Архивите не съживим историята за тяхното дело, това е все едно да ги изтрием от Книгата на Живота!

Честванията

Организирането на юбилеи и бенефиси дава израз на признанието на обществото и неговата оценка за направеното в областта на културата. Те отразяват отношението към твореца и степента, в която той е успял, чрез своето изкуство, да докосне вътрешния свят на всеки отделен човек. Според речника за чужди думи в българския език, точния смисъл на тези думи е:

„Юбилей – празнуване годишнина от дейността на някое лице, учреждение или събитие. Обичайно това е по-голямо, закръглено число години.“

„Бенефис – представление, приходите от което отчасти или напълно отиват в полза на артист или театрален деец.“ [1]

Обществената оценка за направеното в областта на музикалната култура от Ст. Македонски е „заявена“ многократно до 40-те години на 20 век. В творчески план, това са най-силните години на оперния певец и артист. Едновременно с това са изпълнени от противоречия и доста финансови усилия. Годините са белязани и от много „изкушения“ да напусне България, да работи за своя творчески интерес и през него за прославата на България.

Архивите съживяват неподправеното, искренно и по човешки чисто отношение, което хората от София и от цялата страна питаят към артиста, певеца, колегата, човека Македонски. Дори когато Народната опера запазва дипломатично мълчание при настъпването на годишнина, формира се инициативен комитет и той поема нещата в свои ръце. В него се открояват имена от музикалните среди, артистичната гилдия, от бохемията, от спорта, от благотворителни дружества и от българската интелигенция.

 • Първият бенефис е на 7-ми април 1922 г. в Народен театър. Представена е операта „Аида“ от Дж. Верди
 • Вторият бенефис е на 17-ти ноември 1924 г. в Свободен театър, където са изнесени представлянията след пожара в сградата на Народния театър. Представена е операта „Кармен“ от Ж. Бизе
 • Юбилей за 20 години непрекъсната артистична дейност (оперна и концертна) на 11-ти януари 1928 г. Представя се операта „Тифланд“ от Ойген Д‘Албер. Ст. Македонски получава над 700 поздравителни телеграми и адреси от Полша, Германия, Унгария, Югославия и от градовете на България.
 • Тържествен юбилеен концерт на 11-ти март 1928 г. в театър „Зора“ в Сливен
 • Тържествено отбелязване на 4-ти май 1936 г. 30 годишната дейност на Ст. Македонски в Народната Опера и за развитие на оперното дело в България с представяне на операта „Танхойзер“ от Р. Вагнер
 • Всенародно честване на 16-ти май 1947 г. на 45 години певческа, сценична, педагогическа и обществена дейност на Ст. Македонски с представяне на операта „Травиата“ от Дж. Верди, в която Ст. Макдонски изпълнява баритоновата партия на Жермон
 • Концерт през 1970 г. в гр. Сливен по повод 85 години от рождението на Ст. Македонски. Организира се от Съюза на музикалните дейци в София и главна дирекция „Българска музика“
 • Концерт на 24-ти ноември 1975 г. в зала Г. Кирков по повод 90 години от рождението на Ст. Македонски. Организира се от Клуба на дейците на културата в Сливен
 • По повод 100 години от рождението на Ст. Македонски, Операта посвещава на 10-ти април 1985 г. представленито „Селска чест“ от Маскани и „Палячи“ от Леонкавало
 • На 20-ти декември 1985 г. Комитета за култура, Съюза на Музикалните Дейци в България и ДО „Музика“ организират концерт в памет на Ст. Македонски
 • По повод 110-та годишнина, на 25-ти март 1995 г., ДМТ „Ст. Македонски“ организира тържествен Гала концерт
 • За 120-та годишнина Научния архив при БАН организира Изложба за живота и делото на Ст.Македонски с материали от Научния архив и от личния архив на културния деец, предоставени любезно от неговата внучка.

In Memorium

От дистанция на изминалото време, интересен факт са взетите от правителството на България, в лицето на Министерския съвет, решения взети в деня след неочакваната и ненавременна кончина на човека Стефан Македонски.

На 31-ви май 1952 г., в тогавашния официоз е публикувано следното:

 • 1. Погребението да се извърши на държавни разноски (направено)
 • 2. Да учреди (МС б.а.) 2 стипендии по 340 лв. в Държавната академия за студенти по пеене (не е направено (направено))
 • 3. Държавният музикален театър да се казва „Ст. Македонски“ (направено)
 • 4. В новата сграда на Народната опера да се постави бюстът на народния артист Ст. Македонски (не е направено)
 • 5. Да се постави паметна плоча на неговото жилище (направено)
 • 1 Бакалов,Г. Речник на чуждите думи