Ако не говорим за тях и за направеното от тях, ако от Архивите не съживим историята за тяхното дело, това е все едно да ги изтрием от Книгата на Живота!

Нашето „сега“ или Времето, в което живеем, разпознава Стефан Македонски от ДМТ „Ст. Македонски“.

Въпросът „Защо Музикалният театър носи неговото име“ е оставен през годините да се „лута“ между възможните отговори, че е бил директор на Оперетата, оперетен артист или за заслуги.

Липсата на отговор, който да подреди в логическа последователност фактите, отваря място за субективна еквилибристика на събития и личности.

2015
През 2015 г. се навършват 130 години от рождението на Стефан Македонски. Оперен певец и артист, българин с висок морал и заветна мечта - да разгърне с духа и огромната си енергия, с родолюбието и възрожденския си идеализъм, изграждането и утвърждаването на българската музикална култура.

Архивните документи пазят драматичните събития преди повече от 100 години. Следите са разпръснати из държавни фондове, частни сбирки, музикални библиотечни секции, авторски и периодични издания. От тях оживява титаничната борба, водена за българската опера не само като изпълнителско изкуство, но и за самостоятелна институция.

Вплетени са много човешки съдби, белязани от певчески талант и от мечти за изява, от направения избор да останат в епицентъра на делото за опазване на българската музикална култура, за да я има и днес.